Telefon: +420 602 787 544

Ochrana veřejného zdraví

Ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů zajišťujeme:

  • zařazení jednotlivých prací do kategorií pracovních činností a vypracování, vedení a aktualizaci dokumentace z tohoto vyplývající, jakož i úkony související s projednáním a schvalováním této dokumentace orgánem veřejného zdraví (KHS)
  • součinnost při zjišťování a identifikací zdravotních rizik a zjišťování rizikových faktorů (zajišťování měření škodlivých vlivů apod.)
  • poradenství a metodická pomoc v dané oblasti
  • účast při státní dozorové kontrole orgánu OVZ na přání zákazníka