Telefon: +420 602 787 544

Hasicí přístroje, hydranty, požární hlásiče, bezpečnostní značení

Ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě, zajišťujeme:

  • zajištění pravidelných ročních kontrol hasicích přístrojů všech tuzemských typů, hadicových systémů a hydrantů, jakož i víceletých periodických zkoušek hasicích přístrojů
  • dodání stanovených druhů a počtu hasicích přístrojů, hadicových systémů a hydrantů včetně příslušenství na přání zákazníka, resp. v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby, popř. včetně jejich instalace
  • dodání vyžádaných požárních hlásičů v souladu s požadavky zákazníka nebo požárně bezpečnostního řešení stavby, popř. včetně jejich instalace
  • dodání potřebných druhů certifikovaných bezpečnostních značek (tabulek) podle požadavku zákazníka nebo projektu stavby včetně instalace  
  • zprostředkování dodání dalších požadovaných požárně bezpečnostních zařízení bebo jiného materiálu podle požadavků zákazníka nebo projektu stavby od oprávněných subjektů v rámci ČR nebo EU