Telefon: +420 602 787 544

O firmě

Prometheus Nymburk, s.r.o. prezentují odborníci v jednotlivých oblastech působení.

Zdeněk Vocásek

Je specialistou bezpečnosti práce s certifikátem akreditovaného institutu bezpečnosti práce v Brně a odborně způsobilou osobou v prevenci rizik s osvědčením od Výzkumného ústavu BOZP Praha a ve firmě má garanci za oblast bezpečnosti práce a problematiku související s ochranou veřejného zdraví. Je rovněž odborně způsobilou osobou v požární ochraně ve smyslu § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dále má oprávnění k provádění kontrol hasicích přístrojů a hydrantů, jakož i periodických zkoušek HP. Má dlouholetou praxi v uvedených oblastech a aktivně se podílí v dobrovolné požární ochraně, kde působí jako starosta hasičů města Nymburk.

Milan Nekolný

Je odborně způsobilou osobou v požární ochraně ve smyslu § 11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dále je znalcem v požární ochraně podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů pro oblast požární prevence. Je rovněž odborně způsobilou osobou v prevenci rizik s osvědčením od Výzkumného ústavu BOZP v Praze. Od roku 1998 je také autorizovanou osobou v oblasti projektování požární bezpečnosti staveb, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, avšak tuto činnost však v rámci firmy aktivně nezajišťuje. Ve firmě garantuje oblast požární prevence. Má dlouholetou praxi v požární ochraně, přičemž řadu let působil v její profesionální sféře v podnikovém HZS, kde zastával různé funkce v preventivní i represivní oblasti. Od roku 1997 se věnuje požární ochraně ve sféře soukromého podnikání.

Božena Nekolná

V rámci firmy nezajišťuje odborné oblasti, spadá pod ní vedení hlavní kanceláře včetně veškeré administrativní a provozní agendy s tím spojené. Má dlouholetou praxi v oblasti státní správy.

Blízké spolupracující externí osoby

Jde o osoby, které s firmou podle potřeby úzce spolupracují v oblasti projektové činnosti v oblasti požární ochrany staveb, kontrolní činnosti a další odborné činnosti vztahující se k oblasti požární ochrany nebo bezpečnosti práce.  Jde o osoby plně kvalifikované a odborně způsobilé v oblastech, které pokrývají.