Telefon: +420 602 787 544

BOZP - Bezpečnost práce

Ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona ČNR č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, zákonů souvisejících a dalších předpisů vydaných na jejich základě, zajišťujeme:

 • komplexní prověrky bezpečnosti práce u dotčeného subjektu a na jeho základě stanovení rozsahu nutných opatření k zajištění této oblasti (systémový režim)
 • činnost v prevenci rizik - hodnocení rizik a zpracovaní tomu odpovídajících navržených opatření
 • vytvoření organizačního systému u dotčeného subjektu včetně vypracování interního předpisu pro organizaci a řízení bezpečnosti práce
 • odbornou pomoc při zavádění systému Bezpečný podnik nebo pro jiné známé systémy BOZP
 • školení vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti práce a spolupráce při školení zaměstnanců
 • vedení evidence, šetření a hlášení pracovních úrazů
 • vypracování nebo zajištění vypracování interních provozních předpisů u vyhrazených technických zařízení
 • vypracování interních předpisů pro poskytování osobních ochranných a pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • vypracování interních provozních předpisů pro skladování sypkých hmot
 • vypracování interních provozních předpisů pro provoz, údržbu a opravy vozidel
 • vypracování dopravně provozních řádů, traumatologických plánů aj.
 • po dohodě zajistíme odborné přednášky v rámci seminářů nebo jiných akcí
 • zajištění odborné účasti při jednáních se státními orgány, popř. účast na kolaudaci stavby nebo zajištění inženýrské činnosti
 • školení zaměstnanců a jejich přezkoušení pro získání odborné způsobilosti obsluhy ruční motorové řetězové pily a křovinořezů
 • zajištění dalších úkonů v dané oblasti, na nichž se s potencionálním zákazníkem dohodneme