Telefon: +420 602 787 544

Prometheus Nymburk, s.r.o. – BOZP a požární ochrana

Prometheus Nymburk, s.r.o. zajišťuje kompletní paletu činností, které jsou zákonnou povinností právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti: požární ochrana a BOZP. Všechny činnosti zajišťujeme prostřednictvím odborných osob s kvalifikací a praxí odpovídající dané problematice.

BOZP dle zákona

BOZP, tedy bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a také ochrana veřejného zdraví jsou významnou částí našeho působení. Jedná se o BOZP ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších předpisů.
Více o BOZP

Bezpečnost práce

V oblasti bezpečnosti práce nabízíme komplexní prověrky bezpečnosti práce, činnost v prevenci rizik, školení BOZP, vytvoření organizačního systému, vedení evidence a šetření pracovních úrazů
Více o bezpečnosti práce

Školení BOZP

Školení BOZP je velmi důležité v mnoha oblastech působení středních a velkých firem na trhu.
Zajišťujeme odborné školení BOZP - bezpečnosti práce vedoucích zaměstnanců i spolupráci při školení.
Více o školení BOZP

Požární ochrana

Požární ochrana je druhou hlavní oblastí našeho působení. Realizujeme komplexní kontrolu požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí, školení požární ochrany zaměstnanců a další.
Více o požární ochraně

Školení PO

Školení požární ochrany připravujeme pro vedoucí zaměstnance včetně statutárních orgánů a jejich zástupců (§16 zákona). Druhou variantou služby je účast na školení požární ochrany zaměstnanců.
Více o školení PO

Hasicí přístroje

V rámci požární ochrany dodáváme certifikované hasicí přístroje různých výrobců, které musí být ze zákona instalovány v každé budově. Provádíme rovněž pravidelné kontroly těchto hasicích přístrojů a hydrantů
Více o hasicích přístrojích