Telefon +420 602 787 544 
+420 325 512 357

Seminář - info a přihláška

Akce: Odborná příprava preventistů požární ochrany    

Informujeme tímto, že v měsíci říjnu 2019 pořádáme další z pravidelných seminářů s obsahovým zaměřením - „Odborná příprava preventistů požární ochrany“. Seminář je určen pro právnické a fyzické podnikající osoby, které si chtějí zajišťovat samostatně, prostřednictvím svého vlastního preventisty požární ochrany, povinnosti vyplývající z §5, odst. 1, písm.e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a §12 a 13 vyhlášky č.246/2001 Sb. o požární prevenci, tedy  provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně - preventivní požární prohlídky.

Zároveň upozorňujeme naše stálé obchodní partnery, jejichž zaměstnanci se odborné přípravy zúčastnili již v předchozích letech, na skutečnost, že preventisté požární ochrany se v souladu se zákonem o požární ochraně podrobují odborné přípravě opakovaně 1x za rok. Po uplynutí 12 měsíců jim platnost předchozí odborné přípravy automaticky propadá.

Organizační údaje :

Rozsah akce: jednodenní (předpokládaný přednáškový rozsah  4 - 5 hodin)

Zaměření: určeno zejména pro typově obdobné provozní činnosti - administrativní nebo charakterově blízké provozy, školská zařízení, úřady apod. Účast na společné přípravě není vhodná pro osoby působící ve specifických výrobně provozních činnostech, kde je nutné s ohledem ke složitějším provozním podmínkám provedení přípravy přímo na místě působení preventisty

Místo konání: Obecní dům, Smetanova ulice 55, Nymburk (dle značení u vchodu do budovy)

Cena za osobu: 1.200,- Kč (včetně DPH). Při vyslání více než jedné osoby z jedné organizace je cena snížena na  1000,- Kč (včetně DPH) na osobu
V ceně je zahrnuto - školící materiály a občerstvení (s výjimkou oběda)

Termín konání akce: 24. října 2019 (čtvrtek) od 9.00 hodin se začátkem prezence od 8.30 hodin

Každý absolvent akce obdrží v závěru certifikát o jejím absolvování včetně obsahového plánu odborné přípravy.

Pro zajištění odborné přípravy svých zaměstnanců vyplňte prosím závaznou přihlášku (viz. odkaz dole). Poplatek za každou vyslanou osobu uhraďte prosím na bankovní účet:  189317967/0600 Moneta Money Bank Nymburk.
Variabilní symbol:  28474481  
Konstantní symbol:  0308

Účastnický poplatek musí být uhrazen na bankovní účet organizátora akce nejpozději v den konání semináře! Účastnický poplatek není možno uhradit jiným způsobem! Daňový doklad obdrží každý účastník v den konání akce u prezence.

Jakékoliv případné dotazy můžete telefonicky nebo i osobně směřovat na naši firmu se sídlem Bedřicha Smetany 55 (Obecní dům), 288 02 Nymburk, tel.: 325 512357, e-mail: info@prometheus-nb.cz

V případě zájmu o účasti na uvedené akci vyplňte prosím závaznou přihlášku.